START

- UPPLEVELSEBASERAD MARKNADSFÖRING / PEDAGOGIK…

Vad / Hur / Varför..?

Upplevelsebaserad marknadsföring / pedagogik är ett kraftfullt redskap för att sprida-, förstå- och minnas ett visst budskap...

"KulGubbar" - är roliga karaktärer framförda på estradör-vis av Jonathan Krite och har som syfte att väva in kunskaper/budskap på gator, scener och klassrum. Storytelling och roliga musiktexter förstärker upplevelsen och främjar "budskapet", samt gör marknadsföringen/undervisningen intressant och lustbetonad…

Mycket nöje…

För KULIAS

Jonathan Krite

 

 

PS/ ... då alla "KulGubbar" har mer ett undervisningssyfte - bla. genom social hållbarhetsperspektiv - ska de betraktas och utgå mer från stereotypiska titlar, ämbeten och yrken... och mindre från hudfärg, könstillhörighet och religion... Deras ("KulGubbarna") syfte är att skapa frågeställningar och kunskap som kan bidra till fler öppna diskussioner inom jämlikhet... och genom att de framförs "live"/estradörsvis skapar de även en djupare inre känsla hos betrakataren som kan förstärka det "jämlika-budskapet"... Se nedan vad Bhagwan Sri Satai Kiosho Bada / Indisk guru / VD GuruShitKitProductions - kan göra:

...för film/länkar…

Copyright © All Rights Reserved