UPPLEVELSEMARKNADSFÖRING

Gratis marknadsföring…

Ett vykort från vår gäst till vår gäst,s vän ger oss en ny gäst som är vän med vår gäst…

Upplevelsemarknadsföring som skapar "snackisar" skapar nya gäster som vill uppleva "snackisar"…

"Inom upplevelseindustrin möts framkanten av tre megatrender som alla starkt har påverkat innovation, företagande och erbjudandens utformning i de flesta branscher under de senaste åren. Dessa tre megatrender är service, IT och upplevelser." - "Upplevelseindustri – Marknadens logik och organisatoriska förutsättningar" / Niklas Gustafsson, Handelns Utredningsinstitut (HUI)…

Upplevelse-verktyg…

När barnen trivs - mår föräldrarna bra…

Santa Cloud - tomten som sjunger och får publiken att sjunga med…

"Till skillnad från den traditionella synen på marknad – köpare, säljare, transaktion – är det mycket mer relevant att fundera i termer av interaktion när det gäller upplevelser." - "Upplevelseindustri – Marknadens logik och organisatoriska förutsättningar" / Niklas Gustafsson, Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Vem vill missa en "happening"..?

Säkerhets- och historie information delges på ett intressant och lustfyllt sätt…

Allsångs-shower med specialskriven musik skapar glädje, skratt och ökad försäljning…

"Många konsumenter drivs av en önskan att uppleva saker och marknadsföring genom upplevelser växer." - Handelns utvecklingsråd

"If you do build a great experience, customers tell each other about that. Word of mouth is very powerful." - Jeff Bezos

...för filmat material…

Upplevelsebaserad marknadsföring

 

 

Företag och organisationer som arbetar strategiskt med hur man ur ett upplevelseperspektiv bygger varumärken skapar oftast de starkaste relationerna.

 

Upplevelser handlar om känslor och tillstånd, något som berör och engagerar. I de oväntade upplevelserna finner man utrymmet för att skapa den extraordinära känslan som stärker en relation, något som överraskar och bidrar till ökat engagemang. Upplevelsebaserad marknadsföring handlar om att skapa förutsättningar för att befintliga och presumtiva partners/kunder ska få uppleva, bli engagerad och trivas utifrån en affärsmässig grund, med syfte att addera positiva värderingar till det egna varumärket.

 

Genom att skapa personliga och interaktiva mötesplatser – där deltagarna får vara med och påverka i olika händelser och aktiviteter – förstärks såväl intryck som budskap, vilket bidrar till långsiktiga och relationsskapande effekter till gagn för ett attraktivare varumärke. Det handlar om en relation mellan företaget och kunden som hela tiden måste vårdas och utvecklas utifrån de behov och önskemål som efterfrågas. - A-Relation

Copyright © All Rights Reserved