UPPLEVELSEPEDAGOGIK

Upplevelsepedagogik...

Mänskliga värderingar och rättvise-pedagogik förstås och implementeras med stöd från perspektiv och karaktärer…

Historia och samhälls-frågor åskådliggörs med tidstypiska karaktärer…

"Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö." - Lgr11 / Skolverket...

 

 

"Vi anser att utan struktur och ledarskap kan mycket gå fel i undervisningen. Den största utmaningen för oss som lärare är att skilja på aktivitet som sysselsättning och aktivitet som inlärning.

Det är valet av och kvaliteten på aktiviteten som är avgörande för inlärningen. Det handlar inte om att i undervisningen ge upplevelser för upplevelsens skull, den ska också vara meningsfull i elevernas lärande.

 

Vi vill påpeka att det inte enbart är upplevelser som ska fylla undervisningen i skolan, teorin är lika viktig. Vi anser att det är kombinationen av teori och praktik som leder till maximal inlärning. Detta gäller även ämnesövergripande undervisningsmetoder.

 

Att arbeta ämnesövergripande skall inte göras bara för sakens skull utan där det finns en vinning av det. Vi anser att ämnesövergripande lektioner kan skapa en helhet och sammanhang i lärandet och ge eleverna ökad förståelse för vad de ska lära sig." - Upplevelsepedagogik

Vad säger läroplanen – Hur arbetar lärare och rektorer utifrån detta? / Andrea Bodinger / Emma Nilsson

Perry Klantvik är en "FilKandiAllt" som med sina "sanningar"/musiktexter skapar inre bilder och ifrågasättanden hos elever…

Santa Cloud och Nisse sjunger lärdomar på ett sätt som bara De kan…

"Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ." - Lgr11 / Skolverket…

Använda ostindiefararen Götheborg som en pedagogisk plattform för underhållande, undervisande och roliga barn/ungdoms-tv-produktioner..?

YouTubekanalen: Gotheborgskul

Nasse assisteras av Jonathan när han undervisar om växthuseffekten…

Superkargörerna Nils och Jonathan undervisar ombord en ostindiefarare…

Nusse, Nasse och Nisse är några "pedagoger" som bla. lär om diverse miljöfrågor…

YouTube-kanalen: EarthPedagogues..

"Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö." - Lgr11 / Skolverket...

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar." - Lgr11 / Skolverket

...för filmat material…

Copyright © All Rights Reserved